جشن الفبا(98-97)

روز خاطره انگیزی بود،جشن الفبا را می گویم از آن روزهایی که هر لحظه اش را باید قاب گرفت و گوشه ای از قلبت را برایش نگه داری و این شوق کودکانه و محبت و لبخند مادرانه و پدرانه را در جایی از دلت ثبت کنی .

چه روز باشکوه و زیبایی…

الفبا هم معجزه زندگی می شود وقتی بربال کتاب بنشینی و با آن سفر کنی ،زمانی که بتوانی احساساتت را با قلم و کاغذ ثبت کنی فلحظه ای که نامه ای محبت آمیز می نویسی قلبی را آکنده از شور و شادی می کنی.

اکنون فرزندانمان با یادگیری الفبا پله پله به وج می رسند و با عبور از هر پله عطش و شوق درونی آن ها بیش از پیش احساس می شود.

کودکان دیروز انگار به یکباره قد کشیده اند و هرکدام سرشار از خاطره و تجربه هایی هستند که فراموش نشدنی است.

روز ،روز ی به یاد ماندنی در خاطره هاست ،طعم کیک الفبا لذیذترین و سرود کودکان زیباترین موسیقی و شادی شان وصف ناپذیر است.

و خوشحالیم که با کودکان عزیزمان قدم برداشتیم و در دنیای پرشور و عاشقانه این غنچه های زندگی سهیم شدیم.

لبخند عزیزانمان زیباترین تصویر زندگی و تماشای آن شورانگیزترین لحظه هاست.