مراسم پایان سال پیش دبستان

فرزندان عزیزمان به همراه مادران گرامی در این روز در کنار هم لحظات خوشی را سپری کردند.

در ابتدا نوآموزان به همراه مربیانشان به بازی پرداختند ،سپس به سمت دریاچه رفتند و روی قایق تفریحی ،مادرها به آن ها اضافه شدند.

برای به یادماندنی تر شدن این روز بچه ها روی قایق سرود اجرا کردند و در کنار مادرها و مربی هایشان با کیک و میوه پذیرایی شدند.

امید است از این روز قاب تصویر زیبایی در ذهن عزیزانمان بر جای مانده باشد.