جشنواره خیریه ۹۸-۹۷

آسمان دوباره آبی خواهد شد اگر حواسمان باشد . دنیا دوباره زیبا خواهد شد اگر دلهایمان مهربان تر شود . زندگی با همین اتفاقات ساده است که زیبا تر می شود . نسل امروز ، آینده را  زیبا تر می کند و نسل بعد هم برای نسل بعدش . اگر دست روزگار سایه پدری را از فرزندی گرفت و روزگارش تلخ شد ، وظیفه ی همه ی ماست که در کنارش باشیم و تلخی را از یادش ببریم . وظیفه همه ماست ، نه فقط وظیفه ی بعضی از ما .

هر سال در روزهای آخر اسفند این « همه » بودن را تمرین می کنیم . همراه بچه ها و خانواده هایشان دست در دست هم به کمک ایتام خیریه حضرت زهرا سلام الله علیها می آییم .

بازارچه خیریه بچه های پیش دبستان و دبستان سلام منطقه ۲۲  امسال هم با شکوه و پر رونق بود . بچه ها فعال بودند و گوشه های کار را گرفتند . برای فروش و سود و خیر بیشتر عرق ریختند و فریاد زدند . تعدادی از آنها بدون هیچ چشمداشت مادی غرفه هایی راه اندازی کردند و همه عایدات فروششان را سخاوتمندانه به خیریه هدیه کردند .

لبخندشان وقت این نیکی  ، زیبا بود . لبخند ایتام تحت پوشش خیریه هم زیباست وقتی این لطفتان به دستشان می رسد . لبخند رضایت پیامبر رحمت هم زیباست از عملکردشان . همه زیباست اما زیبا تر از این زیبایی ها ،  لبخند رضایت خداست .

امسال با لطف خدا و همت همه غرفه داران و خریداران ، مبلغ  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۴   ریال جمع آوری و به خیریه  حضرت زهرا سلام الله علیها ( ویژه ایتام )  اهدا شد .

ان شا الله هر قدمی که هر کدام از شما به هر نحو برای با شکوه برگزار شدن این اقدام فرهنگی انجام داده اید موجب نزدیک تان به رضای الهی گردد و به برکت این رضایت زندگی شیرین تر و شاد تری داشته باشید .