آخرین اردوی سلام22(سینما-ایران مال)

به منظور ایجاد روحیه ی نشاط در دانش آموزان آخرین اردوی سال 98-97 یک روز خاطره امگیز و به یاد ماندنی در کنار فراگیران دبستان سلام و معلمین و مربیان در مجتمع تجاری تفریحی ایران مال به تماشای فیلم آهوی پیشونی سفید نشستیم.

جای همگی خالی