یا مهدی، جهان همیشه در انتظار توست

بی شک لذتی که در نگاه توست پایان نخواهد یافت.چه اشک ها که در فراقت ریخته شد، چه موهایی که در انتظارت سپید شد و چه روزهایی که در انتظار فرجت سپری شد همه نشانگر نبود توست یا مهدی جان.
امسال هم در جشن نیمه شعبان همه فراگیران مشارکت داشتند تا در زیر نگاه امام زمانشان زندگی کنند٬ به پدر و مادر نیکی کنند و به بزرگترها احترام بگذارند تا گوشه ای از محبت آن ها را جبران کنند.
امیدواریم در کنار این فراگیران عزیز همه و همه ظهور حضرت مهدی ( عج) را ببینیم تا معنای امامتشان را درک کنیم.