برگزاری دومین جشنواره اسوه حسنه

خداوند در قرآن کریم می فرماید: لَقَد کانَ لَکم فی رَسولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کانَ یرجوا اللَّهَ و الیومَ الأخِرَ و ذَکرَ اللَّهَ کثیراً. مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

روز سه شنبه مورخ 98/2/17 دومین جشنواره اسوه حسنه با حضور ناظران و مدیران ارشد خانواده سلام برگزار گردید.در این جشنواره با موضوعات انس با طبیعت ،بازیافت ،بخش قرآنی (حفظ،اذان،نماز)،بخش نمایشگاهی (خوشنویسی،روزنامه دیواری،کارهای هنری)، سرود و تئاتر ،فراگیران به ارائه کارهای خود پرداختند.امید است شوق و انگیزه فراوان در زمینه های مذهبی و اسوه حسنه در ذهن عزیزانمان ایجاد کرده باشیم.