پیش دبستانی

1-دست ورزی
باز و بسته کردن انواع دکمه و رد کردن نخ از حلقه
با هدف دست ورزی و هماهنگی چشم و دست

کلاس دوم

بازی بگرد و پیدا کن 👀
هدف این بازی افزایش تمرکز و بهبود روان خوانی و سرعت عمل بازیکنان است .بدین ترتیب که بازیکنان یکی از کلمات چسبانده شده روی دیوار را روان خوانی می کنند و با تیز بینی و سرعت عمل خود کلمات مشابه را پیدا می کند.

کلاس چهارم

بازی و ریاضی ؛ دومینوی جمع و تفریق

اهداف آموزشی: مرور جمع و تفریق سال گذشته ، بالا بردن توان محاسبه ذهنی و حذف تدریجی شمارش انگشتی

روش بازی: روی هر تکه کاغذ، یک عدد و یک عملیات جمع یا تفریق نوشته شده؛ بچه ها باید پاسخ مربوط به عملیات را از میان سایر کاغذها پیدا کرده و دومینو را تا انتها ادامه دهند