وزش اشکال هندسی
(پیدا کردن اجسام مختلف که به صورت شکل های هندسی هستن و گذاشتن ان روی شکل هندسی بزرگ تر )
با هدف اشنایی با مفاهیم ریاضی (اشکال هندسی ) ، فعالیت گروهی ، افزایش دقت و توجه

 

کاردستی پرنده با دایره (کار با قیچی )
با هدف دست ورزی و تقویت عضلات ظریف دست ، افزایش دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و دست

 

راه رفتن نو اموزان از روی طناب
با هدف افزایش مهارت های حرکتی ، دقت و توجه ، تقویت تمرکز و تعادل

 

بازی چوب بستنی با در بطری
(برداشتن در بطری از ظرف پر از اب با چوب بستنی )
با هدف افزایش دقت و تمرکز و توجه ، هماهنگی چشم و دست

 

بازی با چرخ دنده و اموزش توالی به صورت یکی در میان (ابی ، سفید )
با هدف اشنایی با الگو، افزایش دقت و تمرکز و توجه

 

کاردستی گوسفند (به مناسبت عید قربان )
پیجاندن کاموا دور مقوا
با هدف دست ورزی وتقویت عضلات دست ، هماهنگی چشم و دست ، افزایش دقت و توجه

 

بازی حلقه و نی
(جا به جایی حلقه با نی هایی که در دهان نو اموزان است )
با هدف فعالیت گروهی ، هماهنگی نواموزان ، افزایش دقت و تمرکز

 

اموزش مثلث
کلاژ قایق با مثلث و کار با قیچی )
با هدف اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی ( شکل هندسی مثلث ) ، دست ورزی و تقویت عضلات دست ، هماهنگی چشم و دست ، افزایش دقت و تمرکز

 

کاردستی گیلاس ( لوله کردن مقوا )
با هدف اشنایی با میوه های فصل تابستان ، دست ورزی و تقویت عضلات ظریف دست

 

صحبت در مورد پرچم ایران و درست کردن پرچم با چرخ دنده
با هدف اشنایی با پرچم کشور عزیزمان

 

بازی توپ و فوت
(حرکت دادن توپ با فوت توسط نواموزان )
با هدف افزایش تمرکز و دقت و تقویت تنفس

 

ماز (با لگو )
با هدف افزایش دقت و تمرکز ، تقویت مسیر یابی و هوش مکانی نواموزان ، تقویت جهت یابی ، تقویت و پرورش مهارت دیداری حرکتی

بازی توپ و اب
(جا به جایی توپ با پا از سطل پر از اب و انداختن توپ در سطل دیگر )
با هدف دقت و تمرکز و توجه