اگر چه جدایی از دانش آموزانی که بعضا چند سال تحصیلی همراه ما بودند کار دشواری است ولی اینکه در حرکت به سوی آینده و ادامه راه زندگانی با اندوخته های دوره دبستان هستند،باعث خرسندی ما می شود.

در این روز دانش آموزان با همراهی اولیای عزیزی که حضور داشتند،لحظاتی را در واپسین اوقات در کنار هم سرود خواندندو برنامه های کوچکی برای این همنشینی اجرا کردند و پس از تقدیم لوح و پایان نامه در کنار مدیر و معلمشان عکس یادگاری انداختند.

در ادامه بچه ها در مجموعه ورزشی کارتینگ آزادی به پینت بال رفتند ، تا این روز خاطره انگیز تر به یاد بماند.