جشن اعیاد شعبانیه

سه گل بشکفته با عطر گل یاس**خوشا ریزم به شادی درّ و الماس

زبستان علی آمد سه دلبر**حسین و همرهش سجّاد و عبّاس

برگزاری جشن اعیاد شعبانیه قدم کوچکی بود تا با دستان پر محبّت فراگیران و عزیزان پیش دبستان و دبستان سلام شهدای خلیج فارس روز ی خاطره انگیز داشته باشیم.

بچّه ها سرود خواندند ،مداحی کردند ،مسابقه اجرا کردند و تئاتر تماشا کردند و در نهایت پذیرایی شدند تا در شادی پیامبر(ص) و اهل بیت پیامبر(ص) سهیم باشند.

امیدواریم که تنها گوشه ای از خاطرات خوب فراگیران را رقم زده باشیم تا روز ولادت حضرت امام حسین(ع)در ذهن آن ها جاودانه بماند.